Zde si můžete přečíst, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Kdo údaje sbírá a zpracovává

Adolf Jána
IČO: 75421208
s adresou Jana Štursy 27, České Budějovice 370 10

Kontaktní e-mail: adolf.jana@gmail.com


Jaké sbírám údaje, proč a jak dlouho

Kontaktní formulář
Z kontaktního formuláře ukládám jméno a e-mail, abych mohl odpovědět na vaše dotazy.

Konzultace
Z konzultace ukládám jméno, e-mail, telefon a údaje o zdravotním stavu.

Podmínky zpracování

 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu analýzy a vytvoření doporučení úpravy životosprávy.
 • Zpracovávám vaše osobní údaje za účelem objednané služby výživového poradenství.
 • Právním důvodem pro toto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje z konzultací za tímto účelem zpracovávám po dobu 1 roku od poslední návštěvy klienta za účelem plnění objednané služby či kontrolních měření klienta.
 • Abych mohl uchovávat vaše osobní údaje, je právní důvod vyžádat si tímto váš souhlas, který mi poskytujete. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje nikomu neposkytuji.
 • Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Pověřence pro ochranu osobních údajů jsem nejmenoval. Pro zpracování vašich osobních údajů jsem nejmenoval žádného zpracovatele ani zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Vaše osobní údaje nepředávám do žádné třetí země, mezinárodní organizaci ani jiným osobám.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Máte právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů nepostupuji v souladu s GDPR.

Soubory cookie
Soubory cookie používám pro měření návštěvnosti webu a zlepšení webového zobrazení. K používání souborů cookie dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. V nastavení svého prohlížeče můžete používání souborů cookie zakázat.

 • Údaje z kontaktního formuláře uchovávám po dobu 1 roku.
 • Soubory cookie v závislosti na jejich typu 1 minuta, 24 hodin, 2 roky

V případě, že požadujete výmaz těchto údajů mě prosím kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese.